Najbli?sze imprezy targowe
16-01-2020 - 18-01-2020 16-01-2020 - 19-01-2020 24-01-2020 - 26-01-2020 15-02-2020 - 23-02-2020
 
INFORMACJE PRASOWE

Jedyne w Polsce targi B2B dla w?a?cicieli marek, producentów kosmetyków i detergentów oraz ich dostawców

 


W dniach 25 i 26 wrze?nia br. na terenie EXPO XXI odb?dzie si? czwarta edycja Bran?owych Targów Dostawców dla Przemys?u Kosmetycznego CosmeticBusiness Poland - wiod?cej w Polsce i Europie ?rodkowo-Wschodniej imprezy, umo?liwiaj?cej spotkanie dostawców produktów i us?ug dla dynamicznie rozwijaj?cej si? bran?y kosmetycznej i detergentowej.

 

Targi CosmeticBusiness Poland organizowane wspólnie z targami HPCI tworz? jedyn? w Polsce profesjonaln? platform? B2B, na której prezentowana jest pe?na oferta dla produkcji kosmetyków oraz chemii gospodarstwa domowego - od surowców, projektu produktu, poprzez jego produkcj?, a? po opakowanie. Oferta ponad 250 wystawców obejmuje równie? etykietowanie i znakowanie, maszyny do produkcji, konfekcjonowania oraz pakowania, us?ugi produkcji na zlecenie, produkcji marek w?asnych, a tak?e koncepcje dla nowych produktów, testowanie i certyfikacj? oraz doradztwo.

Wiod?ce marki szukaj? nowych rozwi?zań

Targi CosmeticBusiness Poland to idealne miejsce dla wszystkich w?a?cicieli marek i producentów kosmetyków oraz detergentów poszukuj?cych nowych rozwi?zań dla swoich produktów. W?ród odwiedzaj?cych targi liczn? grup? stanowi? osoby decyzyjne, w tym w?a?ciciele i przedstawiciele zarz?dów firm oraz osoby reprezentuj?ce dzia?y technologii produkcji, marketingu i zarz?dzania produktami. Do grona odwiedzaj?cych nale?? przedstawiciele zak?adów produkcyjnych, w?a?ciciele marek oraz liczni za?o?yciele start-up'ów z 32 krajów. W?ród odwiedzaj?cych ostatniej edycji znale?li si? przedstawiciele m.in. AVA, Bell, Bielenda, Biedronka, DAX, Delia, Dr Irena Eris. Farmona, OCEANIC oraz Ziaja. Atmosfera targów sprzyja nawi?zywaniu kontaktów biznesowych, prowadzeniu rozmów handlowych i podpisywaniu kontraktów.

FORUM TRENDÓW

Wyk?ady, prezentacje i warsztaty - wszystko o nadchodz?cych trendach prosto z Francji. Renomowana agencja Carlin Creative Trend Bureau zaprezentuje na targach najnowsze trendy i kierunki rozwoju w przemy?le kosmetycznym.

PACKAGING [R]EVOLUTION

Drugiego dnia targów odb?dzie si? jedyna w tym roku edycja konferencji opakowaniowej PACKAGING [R]EVOLUTION. Nowo?ci ze ?wiata opakowań, druku etykiet, uszlachetniania i zdobienia oraz designu zaprezentowane zostan? przez cenionych praktyków rynku opakowaniowego. Konferencja dedykowana jest osobom odpowiedzialnym za kreowanie i wdra?anie strategii opakowań, managerom marketingu, managerom marek, grafikom oraz szefom zakupów.

Distributors Matchmaking

W?a?cicieli marek i producentów kosmetyków, poszukuj?cych dystrybutorów w Europie, organizatorzy zapraszaj? do bezp?atnego udzia?u w spotkaniach B2B w ramach Distributors Lounge. Rejestracja uczestników rozpocznie si? on-line w maju br.

SAVE THE DATE

Tegoroczna edycja targów zapowiada si? bardzo interesuj?co. W?ród zg?oszonych na ten moment wystawców edycji 2019 znajduj? si? m.in. firmy z Polski: Unicom International Sp. z o.o., Polpak Sp. z o.o., Aniflex Sp.J., Marc Kolor Sp. z o.o. czy Skrivanek Sp. z o.o.. Swoj? ofert? przedstawi? tak?e niemieckie firmy, takie jak: Ballerstaedt, Hopf Packaging GmbH, Pfeiffer Consulting, Primera Technology Europe, PACKIT GmbH czy Rosa Heinz GmbH. Poza tym zaprezentuj? si? równie? ACTI PACK i Union Cosmetic z Czech, Changshu Chitian Cosmetic Packaging i Yuyao Longway Commodity Co.,Ltd z Chin, PONT Packaging z Holandii, Coptis, ALLTUB GROUP i Altus Coating z Francji, a tak?e Discos Srl czy De Ferrari Saira Cosmetic Assist z W?och.

Wi?cej informacji na temat targów znajduje si? na stronie: www.cosmetic-business.pl    

 

po bran?y:
od A do Z:
zagranic?:

++ Najnowsza informacja prasowa ++

11-03-2019
Jedyne w Polsce targi B2B dla w?a?cicieli marek, producentów kosmetyków i detergentów oraz ich dostawców
22-02-2019
Sukces edycji 2019 duetu targowego Intec i Zuliefermesse
09-11-2018
Targi Intec i Zuliefermesse zapraszaj? do Lipska na oficjalne otwarcie europejskiego roku targowego 2019 dla bran?y obróbki metali, bran?y maszynowej i poddostawczej
 
江苏快3外挂 呈贡县| 宜春市| 离岛区| 顺平县| 汉阴县| 射洪县| 汪清县| 林周县| 松江区| 布拖县| 旅游| 铁力市| 泗阳县| 蛟河市| 定远县| 梅河口市| 长岭县| 敦化市| 多伦县| 永安市| 云林县| 洛南县| 临颍县| 仪征市| 儋州市| 开封市| 微博| 邛崃市| 潜山县| 那曲县| 岳普湖县| 株洲市| 博客| 三明市| 金乡县| 阿克陶县| 辉南县| 朝阳市| 江西省| 潢川县| 安义县|