Najbli?sze imprezy targowe
16-01-2020 - 18-01-2020 16-01-2020 - 19-01-2020 24-01-2020 - 26-01-2020 15-02-2020 - 23-02-2020
 
AKTUALNO?CI

Bran?owe Targi Materia?ów i Towarów Niebezpiecznych


W dniach od 9 do 11 kwietnia odb?dzie si? druga edycja Bran?owych Targów Materia?ów i Towarów Niebezpiecznych GEFAHRGUT & GEFAHRSTOFF. Targi te stanowi? jedyn? na niemieckoj?zycznym rynku platform? prezentuj?c? rozwi?zania, produkty i us?ugi dla bardzo w?skiego i specjalistycznego zakresu, jakim jest zarz?dzanie, transport, logistyka wewn?trzzak?adowa, magazynowanie materia?ów i towarów niebezpiecznych oraz ich utylizacja i recycling.

Podczas targów odb?dzie si? konferencja Europejskie Dni Towarów Niebezpiecznych. Zapraszamy do zapoznania si? z jej programem tutaj.

Zakres tematyczny targów GEFAHRGUT & GEFAHRSTOFF obejmuje wszystkie aspekty transportu towarów niebezpiecznych i intralogistyki materia?ów niebezpiecznych z uwzgl?dnieniem wszystkich istotnych dla ca?ego ?ańcucha procesów wymagań bezpieczeństwa:

- pojazdy i systemy dla transportu ?adunków niebezpiecznych

- us?ugi transportowe i logistyczne

- nape?nianie, nasypywanie, podnoszenie, wci?ganie ?adunków

- technika magazynowania i wyposa?enie magazynów

- znakowanie i identyfikacja

- organizacja przewozu ?adunków niebezpiecznych

- opakowania / opakowania transportowe / zabezpieczenia ?adunków

- utylizacja i recycling odpadów niebezpiecznych

- instytucje bezpieczeństwa

- wyposa?enie zak?adów pod wzgl?dem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa miejsca pracy

- us?ugi bran?owe

Do odwiedzenia targów zapraszamy m.in. specjalistów ds. logistyki i doradców odpowiedzialnych za transport, magazynowanie i zarz?dzanie materia?ami niebezpiecznymi w zak?adach produkcyjnych, zak?adach medycznych, zak?adach utylizacji odpadów oraz firmach spedycyjnych. Organizacja dorocznego spotkania Europejskiego Stowarzyszenia Stowarzyszeń doradców DGSA gwarantuje obecno?? szerokiego grona przedstawicieli z 16 krajowych stowarzyszeń z 15 państw.

Targom towarzyszy? b?dzie bogaty program dodatkowy, w którym znajd? si?: konferencje, prezentacje, wyst?pienia ekspertów oraz panele dyskusyjne. Organizatorzy wspierani przez przedstawicieli zwi?zków bran?owych oraz instytucji naukowych stworz? niepowtarzalne ?ród?o wiedzy nie tylko dla profesjonalistów, ale tak?e dla uczniów i studentów, rozpoczynaj?cych swoj? drog? zawodow?. Pe?ny program znajda Państwo pod linkiem http://www.ggs-tradefair.com/agenda

Je?li s? Państwo zainteresowani wzi?ciem udzia?u w targach GEFAHRGUT & GEFAHRSTOFF 2019, prosimy o kontakt z naszym biurem oraz zapraszamy na stron? www.ggs-messe.de.

Bilety wst?pu mo?na zakupi? on-line na stronie http://www.ggs-tradefair.com/visitors/tickets/opening-hours-and-prices/

 

 

 

 

po bran?y:
od A do Z:
zagranic?:

++ Najnowsza informacja prasowa ++

11-03-2019
Jedyne w Polsce targi B2B dla w?a?cicieli marek, producentów kosmetyków i detergentów oraz ich dostawców
22-02-2019
Sukces edycji 2019 duetu targowego Intec i Zuliefermesse
09-11-2018
Targi Intec i Zuliefermesse zapraszaj? do Lipska na oficjalne otwarcie europejskiego roku targowego 2019 dla bran?y obróbki metali, bran?y maszynowej i poddostawczej
 
江苏快3外挂 乐亭县| 扶余县| 牟定县| 日土县| 沂水县| 乌什县| 射阳县| 邛崃市| 衢州市| 延安市| 保德县| 奉新县| 韶关市| 林西县| 石台县| 灵璧县| 宣城市| 盘山县| 阿城市| 鄂托克前旗| 镶黄旗| 许昌市| 响水县| 扎囊县| 彝良县| 湖州市| 沙湾县| 高要市| 偏关县| 简阳市| 乌审旗| 江源县| 兴山县| 林芝县| 永靖县| 芜湖县| 永春县| 九台市| 广平县| 龙门县| 锡林郭勒盟|