Najbli?sze imprezy targowe
16-01-2020 - 18-01-2020 16-01-2020 - 19-01-2020 24-01-2020 - 26-01-2020 15-02-2020 - 23-02-2020
 
AKTUALNO?CI

Bran?a muzyczna spotka si? w listopadzie w Lipsku

 


Ju? za siedem miesi?cy, podczas odbywaj?cych si? po raz pierwszy targów musicpark, na lipskich terenach targowych rozbrzmiewa? b?dzie g?o?na muzyka. Do grona zg?oszonych wystawców nale?? ju? dzi? renomowane firmy, m.in. Yamaha i Miyazawa Flutes, a tak?e takie marki jak Marshall i Shure.

Muzyka dla ka?dego. Z takim za?o?eniem organizatorzy przygotowuj? targi, jakich w Lipsku jeszcze nie by?o. Sze?? sektorów tematycznych, kabiny akustyczne z wyst?pami znanych muzyków na ?ywo, strefa sprzeda?y bezpo?redniej oraz kilkana?cie ró?nych scen koncertowych. Podczas targów musicpark ka?dy - w tym zarówno mi?o?nicy muzyki, melomani, jak i profesjonalni muzycy - znajdzie co? dla siebie. Bogata oferta instrumentów i akcesoriów muzycznych zaprezentowana zostanie przez znane marki, start-up'y oraz przez przedstawicieli handlu. Pomys? zorganizowania tego typu imprezy wystawienniczej, w ramach której zaplanowano prezentacj? oferty sprz?tu muzycznego i akcesoriów B2B oraz B2C, a tak?e wiele odbywaj?cych si? na ?ywo wydarzeń muzycznych, przekona? liczne grono znanych marek i przedsi?biorstw, którzy zg?osili swój udzia? jako wystawcy. „Organizacja imprezy skierowanej do bran?y muzycznej spotka?a si? z du?ym entuzjazmem i zainteresowaniem", mówi Markus Geisenberger, Dyrektor Generalny Leipziger Messe GmbH. „Bardzo nas cieszy, ?e w?a?nie na lipskich terenach targowych b?dziemy mogli zaprezentowa? szerok? ofert? dla bran?y muzycznej." Ju? dzisiaj hala nr 2 zaprasza do ?wiata muzyki pop, muzyki rockowej oraz elektronicznej, natomiast hala nr 4 powita wszystkich brzmieniem muzyki klasycznej, prezentowa? si? b?d? tutaj tak?e wydawnictwa muzyczne.

Renomowane firmy w gronie wystawców

Swój udzia? w pierwszej edycji targów musicpark zg?osi?o na ten moment wiele znanych firm. W?ród nich znajduj? si? m.in. Yamaha czy Kroning z Chemnitz, jak i Miyazawa Flutes z Japonii - producenci profesjonalnych instrumentów muzycznych, wytwarzanych r?cznie zgodnie z tradycyjn? sztuk? rzemie?lnicz?. Poza tym b?dzie mo?na zapozna? si? tak?e z ofert? instrumentów smyczkowych, prezentowan? przez firmy Lothar Semmlinger z Baiersdorf i C.A. Götz z Markneukirchen, jak równie? z ofert? instrumentów d?tych blaszanych takich firm jak Jürgen Voigt, Horst Wünsche Zupfinstrumentenbau czy Siketho.
Ofert? instrumentów d?tych uzupe?ni firma Lefreque z Holandii. Firma Forestone z Japonii zaprezentuje swoje saksofony, które ciesz? si? mi?dzynarodowym uznaniem. Natomiast przedsi?biorstwo Kühnl & Hoyer znane jest w bran?y jako producent najwy?szej jako?ci instrumentów d?tych blaszanych. Firma Hohner z Trossingen zaprezentuje oprócz harmonijek ustnych nowy model akordeonu, zaprojektowany specjalnie z my?l? o dzieciach. Jako wystawca przedstawi si? równie? firma Studio 49, lider w bran?y w?ród producentów perkusji oraz innych produktów perkusyjnych, takich jak m.in. cymba?ki, tamburyna, dzwonki, trójk?ty, w które zaopatruj? si? szko?y muzyczne, a tak?e orkiestry.

Bran?? wydawnictw muzycznych reprezentowa? b?d? Alfred Music Publishing, Ludwig Doblinger oraz Edition DUX Halbig. Go?ciem specjalnym b?dzie ?wiatowej s?awy nauczyciel gry na kontrabasie Claus Freudenstein, który zaprezentuje swój autorski kontrabas dla dzieci „Freudenstein-Minibass".

Do grona wystawców nale?y równie? producent organów elektronicznych, marka WERSI, która prowadzi w Lipsku w?asn? szko??. Nie mo?e tak?e zabrakn?? klasyki, czyli organów Hammonda, których d?wi?k sta? si?, od momentu ich powstania w 1934 roku, podstawowym elementem dla niemal ka?dego gatunku muzyki. Na lipskich terenach targowych prezentowane b?d? równie? tradycyjne marki fortepianów i pianin Julius Blüthner z Lipska oraz August Förster.

Steinigke Showtechnik, Omnitronic, Peavey, Roland, Marshall, PL-Audio, Zildjian, Vic Firth, Mapex, Sonor, Cort, Pearl, Sabian i Dream to kolejne mi?dzynarodowe marki z obszaru instrumentów muzycznych takich jak b?bny, perkusje, talerze perkusyjne czy gitary oraz z obszaru wyposa?enia dla DJ-ów i sprz?tu muzycznego. Targi musicpark charakteryzuje du?a rozpi?to?? oferty. Przedstawiona zostanie m.in. marka Shure - z legendarnym mikrofonem SM 58, a tak?e Monacor International oferuj?ca pe?n? palet? wyposa?enia i sprz?tu scenicznego. Ponadto zaprezentuje si? znana niemiecka firma MEINL, produkuj?ca talerze i instrumenty perkusyjne - reprezentowana b?dzie przez MEINL Cymbals, MEINL Percussion, NINO Percussion, MEINL Viva Rhythm, MEINL Sonic Energy, TAMA, IBANEZ i ORTEGA. Podczas pierwszej edycji targów musicpark swoje instrumenty perkusyjne przedstawi tak?e firma Rohema.


Tu gra muzyka

Podczas targów musicpark odwiedzaj?cy b?d? mieli okazj? nie tylko obejrze? prezentowane instrumenty muzyczne, ale tak?e osobi?cie je wypróbowa?. Do ich dyspozycji oddane zostan? specjalne strefy z podzia?em na poszczególne grupy instrumentów, w ramach których b?dzie mo?na przetestowa? oferowane przez wystawców instrumenty.

Na wszystkich zainteresowanych muzycznymi prze?yciami czeka? b?d? specjalne kabiny d?wi?kowe SweatBloodTears-Boxen, a tak?e przygotowane w ramach targów sceny koncertowe, na których odbywa? si? b?dzie wiele muzycznych wydarzeń.

Swój wyst?p podczas targów musicpark potwierdzili ju? Jen Majura i Will Hunt z US-Band Evanescence, a tak?e flecistka Nina Sivosova, która obecnie bierze udzia? w trasie koncertowej Czeskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej. Swoj? obecno?? potwierdzili równie? inni wybitni mi?dzynarodowi muzycy.

„Pewnych wydarzeń nie da si? ponownie odtworzy?, dlatego trzeba wzi?? w nich udzia? osobi?cie" - Gerd Essl, Beringer Marketing, Creative Director targów musicpark Leipzig, zaprasza do uczestnictwa w tak wyj?tkowej imprezie, jak? stanowi? b?d? targi musicpark.

Wi?cej informacji na www.musicpark.de 

po bran?y:
od A do Z:
zagranic?:

++ Najnowsza informacja prasowa ++

11-03-2019
Jedyne w Polsce targi B2B dla w?a?cicieli marek, producentów kosmetyków i detergentów oraz ich dostawców
22-02-2019
Sukces edycji 2019 duetu targowego Intec i Zuliefermesse
09-11-2018
Targi Intec i Zuliefermesse zapraszaj? do Lipska na oficjalne otwarcie europejskiego roku targowego 2019 dla bran?y obróbki metali, bran?y maszynowej i poddostawczej
 
江苏快3外挂 连平县| 福清市| 望奎县| 合肥市| 永福县| 西乌珠穆沁旗| 吴堡县| 当阳市| 韩城市| 满洲里市| 八宿县| 浪卡子县| 秦皇岛市| 新闻| 洪雅县| 祁东县| 潼南县| 西和县| 通州市| 华安县| 安龙县| 谢通门县| 扎囊县| 平顶山市| 桐城市| 融水| 沂源县| 乌审旗| 冀州市| 天柱县| 洪泽县| 平和县| 玉溪市| 建宁县| 阳朔县| 长白| 兴化市| 凤城市| 临江市| 天台县| 诏安县|